Compassion Focused Therapy


Jag bedriver terapi i Compassion Focused Therapy, en ny terapiform som fokuserar på att utveckla ett vänligare förhållningssätt gentemot dig själv.

Terapiformen utvecklades av dr. Paul Gilbert i England. Gilbert märkte i sitt arbete att det fanns en hel del klienter som inte blev hjälpt av traditionell kognitiv beteendeterapi. Han började därför undersöka vad det var som gjorde detta. Han upptäckte att vad många av dessa klienter hade gemensamt var att det var självkritisk och hade mycket skam. De flesta kunde förstå vad de behövde göra för att må bättre men gjorde det inte. Dessutom hade de svårt att känslomässigt relatera till både vad de behövde göra och deras egna problem. Gilbert började därför utveckla en terapiform som arbetar specifikt med detta.

I Compassion Focused Therapy kartlägger vi först vilka strategier du har med dig från din uppväxt och hur de påverkar ditt mående idag. Du kommer får information om hur din hjärna fungerar och hur den kan ställa till det för dig. Sedan undersöker vi tillsammans vad det är för just dig som hindrar dig från att leva som du vill. Och vi jobbar tillsammans mot att hitta ett vänligare förhållningssätt gentemot dig själv.

Terapiformen är inte inriktad på särskilda typer av problem. Det spelar ingen roll om du brottas med ångest, depression, trauma, relationsproblem eller utmattning.

Du kan gå i enskild terapi eller gå en intensivkurs eller kvällskurs som jag håller tillsammans med en kollega.