Kurser


Kurser i självmedkänsla

Tillsammans med min kollega Linda Wiik ger jag kurser i Compassion Mind Training (CMT). CMT är en metod för att utveckla självmedkänsla.

Under en kurs undersöker hur vi kan stimulera känslor av samhörighet, trygghet och lugn. Du får en chans att öva upp förmågan till empati, acceptans och en icke dömande hållning till de egna svårigheterna/problemen.

Vi använder oss av visualiseringstekniker, färdighetsträning och mindfulnessövningar. Vi funderar tillsammans över hur vår hjärna fungerar. Vi kommer att undersöka vad som händer i oss när vi blir självkritiska eller skamfyllda och hur vi kan ta hand om det. Teorigenomgångar varvas med terapidemonstrationer, praktiska övningar och diskussioner.

Våra deltagare beskriver kurserna som “positiv och inspirerande” med en balans mellan teori och praktik. Erfarenheterna och verktygen från har märkts i vardagen genom en minskad stress och en ökad förmåga att vara snäll mot sig själv. Klimatet i våra små grupper har upplevts som varmt, öppet och tillåtande.

Läs mer på självmedkänsla.nu