Metoder


Jag arbetar med en rad olika terapeutiska metoder utifrån dina problem och vad just du behöver. Jag är utbildad i kognitiv beteendeterapi, compassion focused therapy, gestaltterapi, lösningsfokuserad terapi och har nyligen även påbörjat utbildning i schematerapi.

Compassion Focused Therapy

Compassion Focused Therapy är för dig som kanske brottas med låg självkänsla eller lågt självförtroende, höga krav på dig själv, har prestationsångest eller lätt blir kritisk mot dig själv. Terapiformen lämpar sig även för dig som är stressad och har svårt att få livspusslet att gå ihop. Kanske har du skuldkänslor och känner att du inte räcker till. Eller ältar du dina misstag och har svårt att se det positiva i vardagen. Kanske uppfattas du av andra som känslig eller med ett humör som svänger. Compassion Focused Therapy (eller Compassionfokuserad terapi) är en relativt ny terapiform som fokuserar på ett vänligare förhållningssätt till dig själv. I terapi med fokus på medkänsla används många olika metoder för att utveckla en varmare, mer förstående, hållning mot sig själv. Läs mer

 

Kognitiv Beteendeterapi

I KBT utgår vi från dina tankar, känslor och beteenden. Baserat på din historia har du utvecklat vissa sätt att förhålla dig till  dig själv och människor i din omgivning, och hur du reagerar på människor omkring dig. Dina tankar, känslor och beteenden påverkar och styr varandra ömsesidigt. Negativa tankar leder till känslor av ledsenhet som leder till att dra sig undan. KBT inriktas på att förändra de tankemönster och beteenden som håller kvar och förvärrar problemen.

Gestaltterapi

I gestaltterapi utgår man från att människan är mycket mer än sina tankar. Om vi lär oss att lyssna även till vår kropp och vårt inre kan vi få så oerhört mycket mera information om vem vi är, vad vi vill och vad vi behöver. Gestaltterapins kärna är möte och kontakt. Även mötet mellan terapeut och klient i terapirummet är i fokus. Målet är större medvetenhet om känslor, tankar och omvärlden för att kunna göra medvetna val och skapa autentiska möten mellan människor. Att helt enkelt våga vara och stå upp för den man är i mötet med världen.

Lösningsfokuserad terapi
Lösningsfokus handlar i korthet om att beskriva den önskade framtiden, undersöka och känna igen tidigare framgångsrika strategier och lösningar, söka och uppskatt befintliga styrkor och klargöra vad vi ska göra mer av som fungerar. Fokus ligger på att hitta och skapa lösningar och möjligheter inte problem. Tillsammans undersöker vi och försöker utveckla bilder av hur vi önskar att ha det i framtiden och som ett ”detektivarbete” genom frågor som ledtrådar komma fram till önskat läge.

Schematerapi

Schematerapi är en evidensbaserad, innovativ och integrativ terapiform, utvecklad av den amerikanske psykologen och forskaren Dr. Jeffrey Young i USA. Young arbetade hos Dr. Beck i Philadelphia i slutet av 1970-talet och var där delaktig i utvecklingen av kognitiv terapi. KBT är idag förstahandsalternativet vid behandling av en rad psykiska problem. Youngs schematerapi kan ses som en vidareutveckling av Beck´s ursprungsmodell anpassad för behandling av mer långdragen och komplex problematik där traditionell KBT inte visat sig effektiv. I schematerapi är relationen till dig själv och andra fokus. Terapiformen är särskilt lämpad för dig som har haft långvariga relationsproblem. 


Schematerapi innehåller influenser från bland annat anknytningsteori, gestaltterapi och dynamisk terapi. Till skillnad från traditionell KBT har schematerapi bland annat större fokus på barndomserfarenheter och terapialliansen.