Terapi & Coaching


Terapi

Om du går i terapitankar finns det ett par saker som är viktiga att tänka på. Personkemi är a och o. Terapi är ett intimt arbete och det är viktigt att du känner dig trygg och bekväm med personen du ska jobba tillsammans med. Det kan ta lite tid att skapa en bra samarbetsrelation och det är därför viktigt att ha tålamod i början.  Terapeuten använder också tiden för att bedöma vilka metoder som skulle kunna hjälpa dig samt beräkna hur lång tid en behandling beräknas ta.

Ofta har vi gått med problemen länge och vill därför se resultat från första början. Vi kan behöva påminna oss själva om att beständig förändring tar tid. Ett quick-fix kan kännas bra där och då men förändrar sällan något på sikt.

När du leta psykoterapeut eller psykolog. Börja med att ta reda på vad terapeuten har för utbildning. Leg. psykolog betyder att personen har fem års högskolestudier inom psykologi och minst ett års praktisk tjänstgöring som psykolog. Leg. psykoterapeut innebär att personen har studerat en påbyggnadsutbildning i psyktoterapi vid högskola i tre år på halvtid. Det är socialstyrelsen som utfärdar legitimation.

Jag är utbildad psykolog vid Köpenhamns Universitet och är i slutet av min legitimationsgrundande tjänstgöring (PTP) och har rätt att bedriva terapi under handledning. För tillfället står jag under handledning av en KBT utbildad leg. psykolog och leg. psykoterapeut samt psykolog utbildad i Compassion Focused Therapy.

Coaching

Individuell coaching handlar om hur du kan utveckla och påverka dina personliga val i livet, yrkeslivet och vardagslivet. I början av processen formuleras ett tydligt mål för samtalen. Samtalen bygger sedan på öppna frågor – där utövaren själv kommer fram till svaren. Coaching är ett samarbete mellan coach och utövare. Coachen har ansvar för att leda processen, föreslå övningar mm. Utövaren har ansvar för sig egen vilja och action. I coaching arbetar vi även med att identifiera vilken värdegrund du har och hur den kan ligga till grund för framtida val.

Förutom min psykologutbildning är jag utbildad i coaching via Malmö Högskola.