Terapi på Svenska


När vi drabbas av livet…

Oavsett bakgrund och uppväxt kan vi drabbas av livets motgångar och svårigheter. I just sådana stunder kan vi behöva stöd och vägledning att hitta både våra egna resurser och få perspektiv på situationen. 

Jag erbjuder coaching och terapi utifrån den problematik du har. Jag är utbildad i kognitiv beteendeterapi, gestaltterapi och compassion focused therapy. Jag har även påbörjat utbildning i schematerapi. Jag har erfarenhet av att arbeta med varierande problematik såsom depression, ångest, stress och relationsproblem. Jag har även arbetat med arbetsrelaterad coaching och mentorskap.

Första besöket är ett bedömningssamtal där vi båda får chans att lära känna varandra. Du får möjlighet att presentera ditt problem och tillsammans undersöker vi vad det är som hindrar dig från att leva ditt liv så  som du vill. I slutet av samtalet lägger vi upp en plan för framtida samarbete. Ibland bedömer jag att din problematik bättre kan behandlas inom primärvården och då brukar jag informera om detta och även vägleda dig på bästa sätt i detta.

Alla sessioner följer de etiska principerna och sekretessreglerna för Svenska psykologförbundet.

Priser

850kr/50 min inkl. moms

(Reducerat pris för studenter och arbetslösa)

Betalning sker med kort, kontant eller via bankgiro.  Avbokningar ska ske 24h före inbokad tid. Senare avbokningar faktureras med fullt pris.