Terapi

För mig är psykoterapi ett samarbete. Du är experten på dig själv och jag kan en del om hur vi människor fungerar och vad som ställer till det för oss. Tillsammans utforskar vi hur du kan hitta ett sätt att ta dig an framtida vandringar.

Att prata med en professionellt utbildad psykolog kan hjälpa dig att få nya perspektiv på olika situationer i ditt liv och hjälpa dig hitta nya sätt att hantera saker. Det spelar ingen roll om det handlar om relationsproblem, problem med ensamhet, arbetslöshet, livsstress, oro eller depression


Innan sessionen

Viktigt att tänka på inför ett första möte är att du känner dig bekväm med den du träffar.


Olika psykologer och psykoterapeuter fokuserar på olika metoder. Forskning har visat att vilken metod en psykolog använder inte spelar särskilt stor roll utan att det viktigaste är att psykologen känner sig bekväm med metoden. Jag är utbildad i en rad olika terapimetoder och brukar anpassa dem till personen jag träffar. Jag har utbildning i Kognitiv beteendeterapi, Compassionfokuserad terapi, Schematerapi, Gestaltterapi, Lösningsfokuserad korttidsterapi och emotionsfokuserad parterapi.


Alla sessioner följer Psykologförbundets regler för etik och sekretess och mitt arbete står under Socialstyrelsen översyn.


Första sessionen

I en första session diskuterar vi de utmaningar du ser i ditt liv just nu. Första mötet är också en chans för oss båda att lära känna varandra och se om vi kan jobba tillsammans. Terapi handlar mycket om god personkemi. Vi diskuterar hur ett samarbete skulle se ut och gör en grov plan för hur vi ska arbeta med det du tagit upp.


I varje session brukar jag fråga vad som är viktigast för dig just nu och utifrån det sätter vi agendan. I slutet av sessionen utvärderar vi om sättet vi arbetat på var hjälpsamt för dig. Ibland ger jag hemläxor eller bokförslag. Tanken med dessa är att de ska hålla arbetet vid liv mellan sessioner och hjälpa arbetet framåt.


Terapi online

Onlineterapi är terapi där vi inte ses fysiskt utan träffas via Zoom eller liknande. I övrigt ser en terapisession väldigt mycket ut som en traditionell session. Att tänka på när man går i terapi via nätet är att det ställer lite högre krav på eget arbete och förmåga att hålla arbetsprocessen igång.PAR

TERAPI

Även i de mest kärleksfulla parrelationerna kan det ibland bli problem och missförstånd. I parterapi undersöker vi på en neutral plats vad det är som hänt och hur ni bättre kan nå fram till varandra. Jag arbetar utifrån beprövad forskning kring parterapi och är utbildad i emotionsfokuserad parterapi. Särskilt fokus i den typen av terapi är hur vi kan jobba för att båda parter ska känna att de blir mötta känslomässigt. Via min blog delar jag även en del tips kring parrelationen som kan vara hjälpsamma.

Läs mer om emotionsfokuserad parterapi


GRUPP

TERAPI

Jag erbjuder även gruppterapi i Compassionfokuserad terapi. Terapin riktar sig särskilt personer med mycket skam och självkritik.

 

Jag har tidigare jobbat med Compassionfokuserad gruppterapi på flera vårdcentraler i Malmö med goda resultat. Fördelen med gruppterapi är att det oftast blir billigare än individuell terapi. Det är också hjälpsamt att tillsammans få andra få dela det som är svårt. Det ger en annan förståelse och känsla av gemenskap än man annars skulle fått i terapin.

 

Grupperna kommer bestå av max. 6-8 deltagare.

 

Pris: 8 sessioner à 550kr/session

Deltagaren förbinder sig till ett fullt förlopp om 8 ggr.